Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

tweensexxx

xxxsextresxxx bf xxx video pornvixxx.click

fullteenporno

pornvidwatch

pornvidwatch

fullteenporno fullxxxpornvid

fullxxxpornvid

pornvidwatch

xxxsextres

xxxsexwatch

fullteenporno xxxvideostuber romanporn.com

duvpornxxx.com

toutpornxxx.org

asianpornxxx.info xssn.net hotporntub.info nesaporns.xyz freeporntix.info

hollypornxxx.com

pornovitube.com xxxporntimes.net realpornotubex.com sexy video hot sexy xnxx sexy video hot sexy xvideos all new xxx video realpornhero.com pornindianx.com hot bf sexy video Hot xxx movies

pornaph.com

hot bf sexy video

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

 1. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ຂອງກົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ທີ່ພົວພັນເຖິງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພດ້ານລັງສີ ແລະນີວເຄຼຍ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 2. ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກົມໃນການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລວມຂອງກະຊວງ;
 3. ເປັນກອງເລຂາ ແລະ ຈຸດປະສານງານວິຊາການ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນຄວາມປອດໄພດ້ານລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບພະລັງງານປະລະມະນູຂອງກະຊວງ ເພື່ອການຮ່ວມມື ກັບອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ
 4. ຄົ້ນຄວ້າ ວິໄຈ ບັນດານະໂຍບາຍ, ລະບຽບນິຕິກໍາ ແລະ ບັນດາແຜນງານ, ໂຄງການວິຊາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ ທັງຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອນໍາມາຮັບໃຊ້ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄຟດ້ານລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ;
 5. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນງານ, ບັນດາກົດ ແລະ ລະບຽບໝາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ການນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກົມ;
 6. ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງຮ່າງລະບຽບການ, ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ເພື່ອນໍາສະເໜີການນໍາກະຊວງ ພິຈາລະນາ;
 7. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນານໍາໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທາງວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ;
 8. ສຶກສາຄົ້ນວ້າ ສ້າງລະບົບສະຖິຕິ, ເກັບຮັກສາ, ຂ່າວສານ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ ເພື່ອນໍາສະເໜີການນໍາກະຊວງ ພິຈາລະນາ;
 9. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບ ການປ່ອຍສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກສາຍລັງສີ, ຈັດຕັ້ງຕິດຕາມສະພາບແວດລ້ອມຈາກການສາຍລັງສີ; ຕິດຕາມດ້ານຄວາມປອດໄພໃນອາຊີບສາຍລັງສີ ແລະ ສະເໜີ ວິທີການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນ ທີ່ເກີດຈາກກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ ເພື່ອນໍາສະເໜີ ລາຍງານຂັ້ນເທີງ ພິຈາລະນາໃຫ້ທິດຊີ້ ນໍາປະຕິບັດ;
 10. ຮັບ, ​ພິຈາລະນາແລະນຳສະເໜີ ຂັ້ນເທິງແກ້ໄຂຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກອອກຫລືຖອນໜັງສືອະນຸ ຍາດ ຂອງການຈັດຕັ້ງ ຫລືບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ນໍາໃຊ້ກໍາມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ວິທະຍາ ສາດນີວເຄຼຍ;
 11. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ການເຂົ້າເປັນພາຄີ ຂອງສປປ ລາວຕໍ່ສົນທິສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາແລະສັນຍາສາກົນຕ່າງໆ ດ້ານຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ນີວເຄຼຍ;
 12. ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານ ກັບອົງການພະລັງງານປະລະມະນູສາກົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃນຂົງເຂດ, ພາກພື້ນເພື່ອຍາເເຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວິ ຊາການ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກະຊວງ;
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບພະລັງງານປະລະມະນູ ຂອງກະຊວງ ແລະ ການນໍາກະຊວງ.

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA