Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

tweensexxx

xxxsextresxxx bf xxx video pornvixxx.click

fullteenporno

pornvidwatch

pornvidwatch

fullteenporno fullxxxpornvid

fullxxxpornvid

pornvidwatch

xxxsextres

xxxsexwatch

fullteenporno xxxvideostuber romanporn.com

duvpornxxx.com

toutpornxxx.org

asianpornxxx.info xssn.net hotporntub.info nesaporns.xyz freeporntix.info

hollypornxxx.com

pornovitube.com xxxporntimes.net realpornotubex.com sexy video hot sexy xnxx sexy video hot sexy xvideos all new xxx video realpornhero.com pornindianx.com hot bf sexy video Hot xxx movies

pornaph.com

hot bf sexy video

ພະແນກ ສັງລວມ

ພະແນກ ສັງລວມ

  1. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການສະເພາະ ຂອງກົມໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
  2. ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລວມ ຂອງກະຊວງ;
  3. ສ້າງແຜນການປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ  ຂອງກົມ ເພື່ອນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດພ້ອມທັງສະຫລຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົນພື້ນຖານສັງລວມ ແຜນການແລະ ບົດລາຍງານສະເພາະຂອງພະແນກ ການຕ່າງໆພາຍໃນກົມ;
  4. ຄຸ້ມຄອງກາປະທັບ, ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຮັກສາເອກະສານສຳຄັນພາຍໃນກົມ;
  5. ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານລວມຂອງກົມ;
  6. ຄຸ້ມຄອງແລະນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດຂອງລັດແລະໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນພະແນກແລະກົມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນແລະເປັນເຈົ້າການ;
  7. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການວິຊາສະເພາະ ຢູ່ພາຍໃນກົມ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ;
  8. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອ ຍາເເຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ;
  9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງກົມ.

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA