Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

tweensexxx

xxxsextresxxx bf xxx video pornvixxx.click

fullteenporno

pornvidwatch

pornvidwatch

fullteenporno fullxxxpornvid

fullxxxpornvid

pornvidwatch

xxxsextres

xxxsexwatch

fullteenporno xxxvideostuber romanporn.com

duvpornxxx.com

toutpornxxx.org

asianpornxxx.info xssn.net hotporntub.info nesaporns.xyz freeporntix.info

hollypornxxx.com

pornovitube.com xxxporntimes.net realpornotubex.com sexy video hot sexy xnxx sexy video hot sexy xvideos all new xxx video realpornhero.com pornindianx.com hot bf sexy video Hot xxx movies

pornaph.com

hot bf sexy video

ພະແນກ ສະຖິຕິຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ

ພະແນກ ສະຖິຕິ ຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ

ມາດຕາ10.ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກສະຖິຕິຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ

1.ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມໃຫ້ເປັນ ໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

2.ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກົມໃນການ

3.ຈັດຕັ້ງການສຳຫລວດ, ເກັບກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນດ້ານການຄົ້ນວ້າ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ;

4.ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ວິທະຍາສາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

5.ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ບັນດາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ຂອງການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;

6.ປະສານສົມທົບກັບ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອສ້າງເປັນບົດລາຍງານສະພາບຂໍ້ມູນ-ຕົວຊີ້ວັດ ການພັດທະນາດ້ານວິທະຍາສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ;

7.ພົວພັນ ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານສົມທົບກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາເເຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ;

8.ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວປະຈຳອາທິດ, 1 ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ແລະ 1 ປີຂອງພະແນກ ແລະ ຂອງກົມ ພ້ອມທັງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

9.ປະຕິບັດຕາມມະຕິຕົກລົງ, ຄຳແນະນຳຕ່າງໆ ຂອງກົມ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆຕາມການໝອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ

2.ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງພະແນກສະຖິຕິ-ຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ

 WhatsApp Image 2020 09 17 at 11.02.14

 3.ທິດທາງ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ

ທິດທາງ:   ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມ ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລວມຂອງກົມ, ສຶກສາຄົ້ນຄົ້ວາ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມ ໃຫ້ເປັນວຽກຂອງພະແນກ
ພ້ອມທັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງກົມ.
ການນເຄື່ອນໄຫວ: ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ແຜນງານຈຸດສຸມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຊອງກະຊວງ ກໍ່ຄືຂອງກົມວິທະຍາສາດ ໃຫ້ຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງຂອງພັກ ແລະ ລັດ ກັບວຽກງານສະຖິຕິຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂອງກະຊວງ, ຂອງກົມວິທະຍາສາດວາງອອກ.
1.ສືບຕໍ່ປັບປຸງສ້າງແຜນການ 3, 6, ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ, ສ້າງແຜນງານ, ໂຄງການສະເພາະຂອງພະແນກ;
2.ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
3.ພົວພັນຮ່ວມມືປະສານສົມທົບ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
4.ສຶກສາຄົ້ນຄົ້ວາວິໄຈສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ວິທະຍາສາດ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
5.ຄົ້ນຄົ້ວາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
6.ຄົ້ນຄົ້ວາສ້າງແບບຟອມ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ ເພື່ອສ້າງເປັນບົດລາຍງານຕົວຊີ້ວັດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ
7.ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຂ່າວສານທາງເວັບໄຊ

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA