Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ນິວເຄຼຍ

ພິທີມອບຮັບເຄື່ອງ FTIR ສະເປັກໂຕແມັດເຕີ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນເສີມ ສຳລັບການປະເມີນສະພາບໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ IAEA TCProject LAO 6003

25383386 1575174532521356 1600646133 o

ພິທີມອບຮັບເຄື່ອງ FTIR ສະເປັກໂຕແມັດເຕີ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນເສີມ ສຳລັບການປະເມີນສະພາບໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ IAEA TC

Project LAO 6003 ນຳໃຊ້ເຕັກນິກປະລະມານູນ ແລະ ໂມເລກຸນວິທະຍາໃນການວັດແທກອົງປະກອບດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອການປະເມີນສະພາບໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກຢູ່ ສປປ ລາວໃນສົກປີ 2016-2017 ທີ່ສູນໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ. ວັນທີ 11 ທັນວາ 2017

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 11 ທັນວາ 2017 ທີ່ສູນໂພສະນາການແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດມີພິທີມອບຮັບເຄື່ອງ FTIR ສະເປັກໂຕແມັດເຕີ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນເສີມ ສຳລັບການປະເມີນສະພາບໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ IAEA TCProject LAO 6003 ນຳໃຊ້ເຕັກນິກປະລະມານູນ ແລະ ໂມເລກຸນວິທະຍາໃນການວັດແທກອົງປະກອບດ້ານຮ່າງກາຍເພື່ອການປະເມີນສະພາບໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກຢູ່ ສປປ ລາວໃນສົກປີ 2016-2017 ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມການເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ກອງໄຊສີ ພົມມະໄຊ ຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ, ທ່ານ ດຣ ປະນອມ ຮອງກົມອະນາໄມ-ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ທ່ານ ດຣ ຈັນດາວອນ ຫົວໜ້າສຸນໂພຊະນາການ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ວິຊາການ ຈາກກົມວິທະຍາສາດເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 12 ທ່ານ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ກອງໄຊສີ ພົມມະໄຊ ກໍ່ໄດ້ລາຍງານຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການຮ່ວມມືເຕັກນິກວິຊາການ IAEA, ພ້ອມທັງມອບໃຫ້ ກົມວິທະຍາສາດເປັນຈຸດປະສານດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ, ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຮັບໂຄງການ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານ 2016-2017 ແລະ 2018-2019 ແລະ ມອບເອກະສານສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ, ເນັ້ນໜັກຂອດປະສານງານ ໃຫ້ເຊື່ອມຈອດດ້ານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ການປັບປຸງສົ່ງເສີມວິໃຈທີ່ຍັບມໍ່ເຂົ້າໃກ້ມາດຕະຖານສາກົນ.

ທ່ານ ດຣ ຈັນດາວອນ ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການປະສານງານ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອຸປະກອນໂດຍຜ່ານໂຄງການ IAEA, ພ້ອມທັງຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະສານງານຮ່ວມມືມີຄວາມໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດຕາມໜ້າທີ່ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຕາໜ່າງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ;

ທ່ານ ດຣ ປະນອມ ຕ່າງໜ້າກົມອະນາໄມ-ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈໃນການປະສານງານຮ່ວມມື, ເຊິ່ງວຽກໂພຊະນາການເປັນວຽກບຸລະມະສິດອັນດັບ 1 ຂອງຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ, ການແກ້ໄຂບັນຫາເດັກນ້ອຍ (ເຕັ້ຍ-ຈ່ອຍ) ຂາດສານອາຫານ.

25371288 1575174709188005 1532423436 o25383281 1575174939187982 1086541129 o25383458 1575174509188025 474288984 o