Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

tweensexxx

xxxsextresxxx bf xxx video pornvixxx.click

fullteenporno

pornvidwatch

pornvidwatch

fullteenporno fullxxxpornvid

fullxxxpornvid

pornvidwatch

xxxsextres

xxxsexwatch

fullteenporno xxxvideostuber romanporn.com

duvpornxxx.com

toutpornxxx.org

asianpornxxx.info xssn.net hotporntub.info nesaporns.xyz freeporntix.info

hollypornxxx.com

pornovitube.com xxxporntimes.net realpornotubex.com sexy video hot sexy xnxx sexy video hot sexy xvideos all new xxx video realpornhero.com pornindianx.com hot bf sexy video Hot xxx movies

pornaph.com

hot bf sexy video

ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

 1. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍແຜນການ, ແຜນງານ,ໂຄງການສະເພາະຂອງກົມໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກພ້ອມທັງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 2. ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ກົມໃນການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນການລວມ ຂອງກະຊວງ;
 3. ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງຮ່າງ, ປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງອອກນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຄຸ້ມຄອງ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາແລະພັດທະນາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ;
 4. ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຕີລາຄາແລະລາຍງານກ່ຽວກັບ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍ ບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ການຄົ້ນຄ້ວາແລະການພັດທະນາ ດ້ານວິທະຍາສາດ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນແຕ່ລະໄລຍະທັງເປັນລະບົບແລະຕໍ່ເນື່ອງ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈບັນດານະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການວາງນະໂຍບາຍ, ທິດທາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ດ້ານວິທະຍາສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການສ້າງ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ທີ່ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນ ສະເໜີຂື້ນມາ;
 7. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ຕາມທິດຊີ້ນຳ ແລະ ການມອບໝາຍ ຂອງກົມ;
 8. ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາການເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງ ສປປ ລາວຕໍ່ສົນທິສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາແລະສັນຍາສາກົນຕ່າງໆທາງດ້ານວິທະຍາສາດ;
 9. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ ດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ສປປລາວໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄີ;
 10. ພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອຍາເເຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;
 11. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA