Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ແຜນວາດໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ຂໍ້ຕົກລົງ
ວ່າາດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມວິທະຍາສາດ
structure dos

 

    mr.Kongsaisy    
        ທ່ານ ກອງໄຊສີ ພົມມະໄຊ
      
ຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ
   
  mr     Ms.keovivone
  ທ່ານ ດຣ. ສີພອນ ແສງສຸລິຈັນ
 
ຮອງຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ
    ທ່ານ ນາງ ດຣ. ແກ້ວວີວອນ ອຸດທະຈັກ
ຮອງຫົວໜ້າ ກົມວິທະຍາສາດ

 

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

                          ກົມວິທະຍາສາດປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກຄື:
                           1. ພະແນກ ສັງລວມ
                           2. ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
                           3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ
                           4. ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ 
                           5. ພະແນກສະຖິຕິຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ

                           6. ພະແນກ ວິທະຍາສາດນິວເຄຼຍ