Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມວິທະຍາສາດຂຽນດ້ວຍຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກວ”, ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີມີພາລະບົດບາດເປັນ ເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບວຽກງານນະໂຍບາຍແຜນຍຸດທະສາດ, ການຄຸ້ມຄອງ-ສົ່ງເສີມພັດທະນາ ແລະ ສັງລວມສະຖິຕິຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ວຽກງານຄວາມປອດໄພລັງສີ ແລະ ວິທະຍາສາດນີວເຄຼຍ ໃນ ສປປ ລາວ.

 

   ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
   
ກົມວິທະຍາສາດ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ III, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

    ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
    
ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
   
ໂທ: (+85621) 213470 ຕໍ່ 129
   
ແຟັກ: (+85621) 213472
   
ຕູ້ ປ.ນ: 2279
    
ອີເມວ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    
ເວັບໄຊ:http://dos.most.gov.la/index.php/la/

 

mimistry build