Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

Home

ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊພາກສ່ວນລັດຖະບານ

  ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງ

ລະຫັດຊື່

  ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປລາວ

 http://www.moic.gov.la

  ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ  

 http://www.mofa.gov.la

  ປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ

 http://www.laopdr.gov.la

  ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ

 http://www.mod.gov.la

  ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

 http://www.mpwt.gov.la

  ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງ

 http://www.moj.gov.la

  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 http://www.monre.gov.la

  ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  

 http://www.most.gov.la

  ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ

 http://www.mpt.gov.la

  ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

 http://www.neri.gov.la

  ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

 http://www.moe.gov.la

  ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

 http://www.na.gov.la

  ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

 http://www.nsc.gov.la

  ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງ ສປປລາວ

 http://www.uxolao.gov.la

  ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ

 http://www.nioph.gov.la

  ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ

 http://www.nra.gov.la

  ອົງການ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 http://www.wrea.gov.la

  ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

 http://www.maf.gov.la

  ກະຊວງ ການເງິນ ສປປລາວ

 http://www.mof.gov.la

  ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງອັດຕະປື

 http://www.dpia.gov.la

  ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປລາວ

 http://www.bol.gov.la

  ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ຈຳປາສັກ

 http://www.dicc.gov.la

  ກົມໄຟຟ້າ

 http://www.laoenergy.gov.la

  ຄະນະກໍາມະການປັບປຸງທຸລກິດແຫ່ງຊາດ

 http://www.ncbd.gov.la

  ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

 http://www.dhup.gov.la

  ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ ປະຈຳ ສ.ສ ຫວຽດນາມ

 http://www.embalaohanoi.gov.la

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA