Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ
ທີ່ຢູ່:
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກົມວິທະຍາສາດ ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ III, ອາຄານ 4 ຊັ້ນ ຂອງ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ຖະໜົນ ສີດຳດວນ
ບ້ານ ສີດຳດວນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: (+85621) 213470 ຕໍ່ 129
ແຟັກ: (+85621) 213472
ຕູ້ ປ.ນ: 2279
ອີເມວ: dos@most.gov.la
ເວັບໄຊ: http://www.most.gov.la
http://dos.most.gov.la/index.php/la/
ເມືອງຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ສ ປ ປ ລາວ
ໂທລະສັບ:
(856 20) 213 470 ຕໍ່ 135