Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ

  ຊື່ບັນດາ ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນແຂວງ ລະຫັດຊື່
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ບໍລິຄຳໄຊ  
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄຳມ່ວນ http://st-km.most.gov.la/
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະຫວັນນະເຂດ http://www.dostsavannakhet.gov.la/
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສາລະວັນ http://www.dostsaravanh.gov.la/
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຊກອງ  
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳປາສັກ http://dostchampasak.gov.la/
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອັດຕະປື  
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄຊສົມບູນ  
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຜົ້ງສາລີ  
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫລວງນ້ຳທາ  
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ບໍ່ແກ້ວ  
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອຸດົມໄຊ  http://st-odx.most.gov.la/
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫົວພັນ  http://st-hp.most.gov.la/
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫລວງນ້ຳທາ  
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄຊຍະບູລີ  
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊຽງຂວາງ  
 ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ວຽງຈັນ  http://st-vt.most.gov.la/