Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

IAEA

ການສະເໜີມາຮ່ວມເຮັດວຽກຂອງທີມງານວິຊາການ ຈາກສຳນັກງານປະລຳມະນູນ ເພື່ອສັນຕິ ແຫ່ງປະເທດໄທ

IMG 20170914 WA0030

ການສະເໜີມາຮ່ວມເຮັດວຽກຂອງທີມງານວິຊາການ ຈາກສຳນັກງານປະລຳມະນູນ ເພື່ອສັນຕິ ແຫ່ງປະເທດໄທ ໃນລະວ່າງວັນທີ 12-14 ກັນຍາ 2017 ທີມງານວິຊາການກົມວິທະຍາສາດ ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກ ກັບ ຄະນະທີມງານຈາກສຳນັກງານປະລຳມະນູ ເພື່ອສັນຕິແຫ່ງປະເທດໄທ ໃນການສຳຫຼວດ ແລະ ສາທິດວິທີການຕິດຕັ້ງກວດສອບຄວາມປອດໄພກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ລະດັບລັງສີໃນສິ່ງແວດລ້ອມ,ເຊິ່ງການຮ່ວມເຮັດວຽກດ້ານເຕັກນິກວິຊາການທັງສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນການ ແລະ ປະຕິບັດຄື:

  1. ເຂົ້າພົບປະ ຄະນະກົມວິທະຍາສາດ, ກວຕ ເພື່ອລາຍງານ ແລະ ປຶກສາຫາລື ການດຳເນີນວຽກງານການສຳຫຼວດ ແລະ ສາທິດວິທີການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນກວດວັດລັງສີ ພາຍໃນຂອບເຂດ ກະຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ
  2. ເຂົ້າພົບປະ ຕ່າງໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີ-ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ
  3. ເຂົ້າພົບປະ ສະຖາບັນຄອມພິວເຕີ ແລະ ເອເລັກໂຕນິກ ເພື່ອປຶກສາຫາລືທາງດ້ານລະບົບເຄືອຂ່າຍ
  4. ສຳຫຼວດບໍລິເວນອ້ອມຂ້າງຕຶກ ກະຊວງ ວຕ ເພື່ອຕິດຕັ້ງອຸປະກອນກວດສອບການກວດວັດລັງສີ ໃນສິ່ງແວດລ້ອມ
  5. ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຈາກສະຖານີຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ຫາເຊີເວີເກັບກຳຂໍ້ມູນ
  6. ຕິດຕັ້ງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ (Server), ອຸປະກອນ ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ທົດສອບລະບົບການຕິດຕັ້ງໂດຍຜ່ານໜ້າຫຼັກຂອງລະບົບເກັບກຳຂໍ້ມູນ
  7. ຈັດສຳມະນາ ການສາທິດວິທີນຳໃຊ້ອຸປະກອນກວດວັດກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ລະດັບລັງສີໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4 ຕຶກ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມ
  8. ທັງສອງຄະນະທີມງານເຫັນດີປະສານງານຮ່ວມມືທາງວິຊາການແລ້ວລາຍງານໃຫ້ກັນຊາບເປັນໄລຍະ

ຜ່ານການຄົ້ນຄົ້ວາພິຈາລະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ພົວພັນປະສານງານກັບທາງສຳນັກງານປະລຳມະນູເພື່ອສັນຕິ ແຫ່ງປະເທດໄທ (OAP) ຕາມກອບແຜນການຮ່ວມມືເຕັກນິກວິຊາການ ຂອງສອງກະຊວງກໍ່ຄື ການດຳເນີນວຽກງານທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ສາທິດວິທີການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນກວດສອບຄວາມປອດໄພກຳມັນຕະພາບລັງສີ ແລະ ລະດັບລັງສີໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍອີງຕາມບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິຊາການ ຄັ້ງວັນທີ 8 ສິງຫາ 2017, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

IMG 20170915 WA0000IMG 20170914 WA0022IMG 20170914 WA0015IMG 20170914 WA0001


IMG 20170914 WA0005
IMG 20170914 WA0019IMG 20170914 WA0023IMG 20170914 WA0034

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA