Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

IAEA

ການເຄຶ່ອນໄຫວວຽກຮ່ວມ ກັບທິມງານ ຄະນະ IAEA, VARANS & VINATOM.

WhatsApp Image 2019 07 23 at 10.58.07

ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ ກົມວິທະຍາສາດໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ຮ່ວມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຮ່ວມກັບຄະນະທີມງານ IAEA, VARANS & VINATOM. ໃນຄະນະທີ່ມານີ້ນອກຈາກເປັນທີມຊ່ຽວຊານແລ້ວຍັງເປັນຫົວໜ້າສຳຄັນຂອງກວຕສສ.ຫວຽດນາມອີກຄື: ປະທານ VINATOM, ຫົວໜ້າກົມ VARANS ແລະຜູ້ປະສານງານແຫ່ງຊາດ(NLO) ກວຕສສ.ຫວຽດນາມສຳລັບຊ່ຽວຊານ TC-IAEA, ນອກຈາກເປັນ PMO ຂອງສສ.ຫວຽດນາມແລ້ວທ່ານ  ຍັງເປັນຮອງຫົວໜ້າກົມ TC ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຮັບຮອງໃຫ້ພ/ຈາກສປປລາວໄປຝຶກອົບຮົມ 6ເດຶອນທີ່ມາເລເຊຍປີລະ 3 ທຶນຕາມຕົກລົງກັບ NLO. 

ທາງກົມຈະມີການປະຊຸມຮ່ວມດັບຄະນະທີມງານຊ່ຽວຊານ IAEA & ໂອກາດເຮັດວຽກຮ່ວມຄະນະນຳກວຕ, ຫວຽດນາມເຊິ່ງເປັນການນຳຂອງ 2 ສະຖາບັນຄື: ຫົວໜ້າ VINATOM  & ຫົວໜ້າ VARANS, ພ້ອມ NLO for MOST-Vietnation  

ຈຸດປະສົງ:

1) ປຶກສາສ້າງໂຄງການຮ່ວມສາມຝ່າຍ Lao-IAEA-Viet (TC Triangular Projects)

2) ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດຕາມກອບຮ່ວມມື 2 ກວຕ, ຄື:

- ໂຄງການ NRB  ໄລຍະທີ II (ຈາກໄລຍະທີ I 2013-2015)

- ໂຄງການ NDT  (ຊຶ່ງທາງກົມມາດຕະຖານ-ວັດແທກກຳລັງດຳເນີນ)

ແຕ່ທັງສອງໂຄງການນີ້ທັງສັງຝ່າຍຢາກໃຫ້ອົງການ IAEA ເຂົ້າມາຊ່ວຍຕື່ມກໍຄືພາຍຫຼັງກົດໝາຍໄດ້ຮັບຮອງປະກາດໃຊ້.

ອີກວຽກນຶ່ງ, ກໍແມ່ນບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືທີ່ຂະແໜງການກະຊວງປະຕິບັດຊຶ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກົມກໍຄືຂອງກະຊວງວຕ.

WhatsApp Image 2019 07 22 at 18.57.10WhatsApp Image 2019 07 23 at 10.58.08WhatsApp Image 2019 07 24 at 10.57.20WhatsApp Image 2019 07 23 at 18.58.09
WhatsApp Image 2019 07 23 at 18.58.02WhatsApp Image 2019 07 23 at 18.58.01
 

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA