Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທ່າແຮງວິທະຍາສາດ ເຂດຈຸດສູມທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຂອງລັດຖະບານ

DSC 0030
ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າ ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າທ່າແຮງວິທະຍາສາດເຂດຈຸດສູມ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ... 

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA