Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ອະນາໄມລວມ ຕາມເຂດຄວາມຮັບປິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ພາຍໃນ ສຄວຕ

WhatsApp Image 2019 06 27 at 13.46.31

ອີງຕາມການປະສານກັບ ສຄວຕ ແລະ ກວ ແມ່ນໄດ້ຈັດມີການອະນາໄມລວມ ຕາມເຂດຄວາມຮັບປິດຊອບ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ພາຍໃນ ສຄວຕ ການອອກແຮງງານລວມພ້ອມທັງຕັດຫຍ້າ

WhatsApp Image 2019 06 27 at 13.46.33WhatsApp Image 2019 06 27 at 10.31.18


ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA