Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ

 

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກົມວິທະຍາສາດ ສົມທົບກັບພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຊຽງຂວາງຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຢູ່ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຊຽງຂວາງທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ວຕແຂວງຊຽງຂວາງຮັບກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ສຸລິອຸດົງ ສຸນດາລາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທ່ານ ປອ. ບຸນມີ ສີລາວົງ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ກອງປະຊຸມນີ້ ໄດ້ມີຄະນະທີມງານວິຊາການ ຈາກກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຮອງຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ກົມວິທະຍາສາດ, ບັນດາທ່ານແຂກທີ່ເປັນຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈາກພະແນກ ວຕ ແລະ ຕາງໜ້າ 4 ເມືອງ 2 ພະແນກການ (10 ທ່ານ), ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 40 ທ່ານ, ຍິງ 18ທ່ານ.

IMG 2311 IMG 2474

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 22-23 ທັນວາ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກອງບັນຊາການທະຫານ ແຂວງ ຫົວພັນ, ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ສຸລິອຸດົງ ສຸນດາລາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທ່ານ ປອ. ສົມທອງ ວິໄລພົນ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ຫົວພັນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີຄະນະທີມງານວິຊາການ ຈາກກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຮອງຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າພະແນກ/ຮອງພະແນກ ແລະ ບັນດາທ່ານແຂກ ທີ່ເປັນຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈາກພະແນກ ວຕ ແລະ ຕາງໜ້າ 3 ເມືອງ 4 ພະແນກການ (10 ທ່ານ), ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 42 ທ່ານ, ຍິງ 15ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ວິທີການ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ຂະແໜງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານ ກອງໄຊສີ ພົມມະໄຊ ຫົວໜ້າກົມ ວິທະຍາສາດ, ໄດ້ສະເໜີພາບລວມກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄືອນໄຫວວຽກງານຂອງ ກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

        ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດເປັນທາງການ ຂອງທ່ານຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແລ້ວ ກໍໄດ້ດຳເນີນ ການສະເໜີບົດ ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນ ໃນບັນດາຫົວຂໍ້ເນື້ອໃນແລະ ຝຶກປະຕິບັດ ການຂຽນໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ ດັ່ງນີ້:1. ພາລະບົດບາດ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ວຕ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ;2. ບັນດາທ່າແຮງ ວຕ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ; 3. ການຄຸ້ມຄອງພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິສະວະກໍາ; 4. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ 5. ການຄຸ້ມຄອງ ວຕ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ, 6. ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ແນະນໍາການຂຽນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ 7. ການບໍລິຫານ ແລະ ການຮ່ວມມືການເຄື່ອນໄຫວ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ວຕນ.

        ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການສະເໜີແນວຄວາມຄິດ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ແລກປ່ຽນປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ມີລັກສະນະກົງໄປກົງມາ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ດັ່ງນີ້: ເຫັນດີ ຮັບຮອງການຊີ້ນໍາຂອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ທ່ານ ປອ. ສຸລິອຸດົງ ສຸນດາລາ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມໃນການຍົກບົດບາດຄວາມສໍາຄັນການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຊຸກຍູ້ການສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາ ວຕ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ. ຮັບເອົາທິດຊີ້ນໍາ ຂອງແຂວງຕໍ່ວຽກງານ ວຕ ເປັນຕົ້ນແຜນຍຸດທະສາດໃນການລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ, ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ, ປູກຕົ້ນແປກຂີດຢາງ, ສາລີພັນຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ພັດທະນາການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອປຸງແຕ່ງ ສ້າງເປັນຜະລິດຕະພັນ, ນໍໍ້າເຜີ້ງ, ປັບປຸງດິນປູກສາລີ ແລະ ອື່ນໆ; ໃນນັ້ນມີຄວາມຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ໃຫ້ພະນັກງານດ້ານວິຊາສະເພາະ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້-ຄອມພີວເຕີ, ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ການເຄື່ອງໄຫວ ວຕ. ຮັບຮູ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ວຕ, ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ ວຕ, ຂະບວນການຄົ້ນຄວ້າບັນດາທ່າແຮງວິທະຍາສາດ, ການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ວຕ ແລ້ວຜັນຂະຫຍາຍເປັນໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ. ຮັບເອົາບັນດາຄໍາສະເໜີ ດ້ານການບໍລິການ ວຕ ໃນນັ້ນສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວິຊາການໂດຍມີການປະເມີນຜົນຄວາມຕ້ອງການຕາມມາດຖານຂອງພະນັກງານ, ສ້າງໃຫ້ມີຈຸດປະສານງານຂະ ແໜງການ ຫຼື ສ້າງເປັນຄະນະຮັບຜິດຊອບເຄືອຂ່າຍປະສານງານ, ເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ທີ່ສາມາດ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ກວຕ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ກົມວິທະຍາສາດ ທີ່ມີພາລະບົດບາດເຮັດການຄຸ້ມຄອງ, ຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ວຕ. ນໍາເອົາເນື້ອໃນຫົວຂໍ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ຈໍານວນ 3 ໂຄງການ, ສືບຕໍ່ພິຈະລະນາແລກປ່ຽນ ໃຫ້ເປັນໂຄງການບູລິມະສິດຂອງແຂວງ, ພະແນກ, ຂະແໜງການ, ເມືອງ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ. ໃຫ້ກົມວິທະຍາສາດ ໃນນາມເຮັດໜ້າທີ່ຈຸດປະສານງານຂອງກົມ ເຕັກນິກວິຊາການ ອົງການປະລຳມະນູນສາກົນ ກວຕ ພິຈະລະນາໃຫ້ບູລິມະສິດ 1 ທຶນ ເພື່ອຄັດເລືອກພະນັກງານຜູ້ມີເງືອນໄຂສະມັກເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະ 06 ເດືອນ ກ່ຽວກັບ ການກວດສອບ ແລະ ການປ້ອງກັນແຫຼ່ງກໍາເນີດ ແຫຼ່ງລັງສີນີວເຄີຍ, ທີ່ ມາເລເຊຍ, ສົ່ງເອກສານກ່ອນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2017. ໃຫ້ມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະແນກການອ້ອມຂ້າງ, ໂຮງຮຽນວິຊາເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ,ບັນດານັກທຸລະກິດລົງທຶນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ສູນກາງ.

IMG 2620 IMG 2366

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA