Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ກອງປະຊຸມປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ລະຫວ່າງວັນທີ 9-11/1/2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫຼັກ 6

WhatsApp Image 2019 01 09 at 16.15.33

ກົມວິທະຍາສາດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ ລະຫວ່າງວັນທີ 9-11/1/2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫຼັກ 6, ເພື່ອສ້າງຮ່າງສັງລວມຄຳເຫັນ ແລະ ການປັບປຸງເນື້ອໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພດ້ານລັງສີ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 14 ທັນວາ 2018 ເຊິງມີຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ 114 ທ່ານ, ເຫັນດີ 104 ທ່ານ ເທົ່າກັບ 94% ແລະ ບໍ່ອອກສຽງ 2 ທ່ານ ເທົ່າກັບ 2% ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ 30 ທ່ານ ສະເໜີໃຫ້ໃສ່ວ່າ "ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ລັງສີ" ຊຶ່ງຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີອາດຈະແມ່ນໝວດໜຶ່ງ ຫຼື ພາກໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ລັງສີ

WhatsApp Image 2019 01 09 at 08.43.10WhatsApp Image 2019 01 09 at 08.43.11WhatsApp Image 2019 01 09 at 08.44.00


 

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA