Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດກິດຈະກຳໂຄງການຍ່ອຍຂອງໂຄງການຄົ້ນຄົ້ວາ ວິທີການຄົ້ນຄົ້ວາວິທະຍາສາດ

IMG 0585

ໃນວັນທີ08 ກຸມພາ2016, ເວລາ08:30 - 11:30 ໂມງທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນIV,ກວຕໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ. ສຸລິອຸດົງ ສຸນດາລາຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຊິ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າ  ຫ້ອງການ, ,ກົມ, ສະຖາບັນ , ພາຍໃນກະຊວງ 13ພາກສ່ວນ, ຕາງໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບ6ໂຄງການຍ່ອຍກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທີການສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດແລະວິຊາການພາຍໃນກົມວິທະຍາສາດຈໍານວນໜຶ່ງ. ລວມ ທັງໝົດ40 ທ່ານຍິງ 14ທ່ານທ່ານ ປອ.ນ ແກ້ວວິວອນ ອຸດທະຈັກ, ຮອງຫົວໜ້າກົມວິທະຍາສາດ ໄດ້ສະເໜີຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການປະຊຸມສະເໜີພາບລວມຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ, ວິທີການຄົ້ນຄ້ວາ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ຂອງໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທີການສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ. ໃນນາມຫົວໜ້າໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີຜົນການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງມີເນື້ອໃນຫໍ້ຍດັ່ງນີ້້: ໄດ້ຮູ້ເຖິງບັນຫາຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ, ແຜນກິດຈະກຳຂອງການຄົ້ນຄ້ວາ,ຂະບວນການຄົ້ນຄ້ວາວິທີການສົ່ງເສີມ, ການອອກແບບທີມງານ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໄດ້ມີການສ້າງແບບສອບຖາມ ແລະ ສໍາຫຼວດເກັບກ້ຳຂໍ້ມູນ, ການເລືອກວິທີການສຳຫຼວດ, ສະຫຼຸບຜົນຄືບໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບ ນອກຈາກນີ້ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ຈໍານວນ 896ທ່ານ/ຍິງ282, ຝຶກອົບຮົມຈໍານວນ:199ທ່ານ/ຍິງ 98ທ່ານ  ແລະ ຍັງສາມາດສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ 6 ໂຄງການ ຂອງໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທີການສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ຍັງໄດ້ມີບົດ ສະເໜີໂຄງການການຄົ້ນຄ້ວາອີກຈໍານວນນຶ່ງ.

IMG 05771IMG20170208104917
 
ໂດຍຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ 5 ໂຄງການ ເຊັ່ນ:ໂຄງການ 1.ຄວບຄຸມປິດ-ເປີດໄຟຟ້າດ້ວຍໂທລະສັບມືຖືຜ່ານເຄືອຂ່າຍບໍ່ມີສາຍ(ບູທູດ)(ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກວິຊາຊີບມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ), 2.ໂຄງການ  ການທົດລອງນໍາໃຊ້ຝຸ່ນຈາກເສດໃບໄມ້ ເພື່ອປູກພືດ(ໂຮງຮຽນມສ.ວຽງຈັນ), 3. ໂຄງການ ວິທີແຍກແຮ່ກົ່ວອອກຈາກແຮ່ຕິດພັນ(ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ຊັບພະວິຊາ), 4.ໂຄງການ ການປະດິດສື່ການຮຽນ- ການສອນວິຊາຄະນິດສາດ(ໂຮງຮຽນພອນສະຫັວນຊົນເຜົ່າ ແລະ ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ), 5.ໂຄງການສ້າງຄູ່ມືການປະກອບຊຸດສາທິດໄຟຟ້າດ້ວຍພະລັງງານທົດແທນ ແບບປະສົມປະສານ(ວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຍຼຍລະມັນ)6.ໂຄງການສ້າງໂພສເຕີເຕັກນິກການຂະຫຍາຍພັນພືດດອກກ້ວຍໄມ້ເນື້ອເຍື່ອ(ແພຈຸລັງ)ໂຮງຮຽນພອນສະຫັວນຊົນເຜົ່າ ແລະ ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ.ນອກຈາກນີ້ ແຕ່ລະໂຄງການຍັງໄດ້ນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນມາວາງສະແດງໃນວັນສະຫຼຸບກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ,ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ແລກປ່ຽນປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນມາສົນທະນາແລະມີຜົນໄດ້ຮັບໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບເຫັນດີສະ ເໜີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.ສືບຕໍ່ດຳເນີນວຽກງານການຂຽນສະເໜີໂຄງການໃນຕໍ່ໜ້າຈາກໂຄງການນ້ອຍໆໃຫ້ເປັນໂຄງການໃຫ່ຍໆ ແລະ ຍັງສາມາດ ຂໍງົບປະມານບ້ວງກອງທືນສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ (1%) ຂອງງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດແຕ່ລະປີ;

2.ເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບວຽກງານການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ຂອງ6ໂຄງການຍ່ອຍຈາກບັນດາໂຮງຮຽນສາມັນ, ວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນການຄົ້ນຄ້ວາ;

3.ສົ່ງເສີມການເຜີຍແຜ່ຜົນງານການຄົ້ນຄ້ວາຂອງ ໂຮງຮຽນຂອງຕົນໄປຍັງບັນດາໂຮງຮຽນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດປູກຈິດສໍານຶກທາງດ້ານວິທະຍາສາດໃຫ້ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາມີຄວາມຮັກ ແລະ ມັກທາງດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ;

4.ໃຫ້ ຄູ,ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຫຼື ຜູ້ທີສົນໃຈວຽກງານການຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເຂົ້າເຖິງກອງທຶນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ;

5.ຮຸບແບບໂຄງການໃຫ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການອະນຸລັກ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍາລຸງ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ;

6.ການນໍາໃຊ້ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາຕອ້ງກຳນົດໄລຍະເວລາ ແລະ ໃຫ້ຢືນຍົງ ໃນການນໍາໃຊ້;

7.ເສີມຂະຫຍາຍຜົນການຄົ້ນຄ້ວາໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າຫຼື ຜະລິດຕະພັນໃນຕໍ່ໜ້າ;

8.ສ້າງເຄື່ອງມືໃນການສິດສອນ-ພ້ອມທັງຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າໄດ້ໃຫ້ເນັ້ນສີສັນເພີ່ມເຕີມເພື່ອສ້າງຈຸດສົນໃຈ.

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA