Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ຄະນະທີມການກວລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໂຄງການທ່າແຮງວິທະຍາສາດ

WhatsApp Image 2020 11 12 at 16.27.12

 

 

 

 

 ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສະບັບເລກທີ 0422/ກວຕ ລົງວັນທີ 24/03/2020 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສຶກສາ, ສຳຫຼວດໂຄງການທ່າແຮງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນ ສປປລາວ ປີ 2020, ກົມວິທະຍາສາດ ໄດ້ລົງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ທາງສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງ ສປປ ລາວ ເພາະຈະໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນທ່າແຮງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອສ້າງເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອລາຍງານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ ສະນັ້ນ ທາງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນບາງໜ່ວຍງານທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ພະແນກຂະແໜງການ ອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ບາງຂົງເຂດທ້ອງຖິ່ນຈຸດສຸມຕົວເມືອງໃຫຍ່, ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເກັບກຳລວມມີ 4 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງໜ່ວຍງານ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄະລາກອນ, ຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງີນ ສົກປີ 2015-2019 ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານອື່ນໆ, ພາຍຫຼັງມີການແບ່ງ ເປັນ 3 ທີມ ງານລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຈຸດສຸມ 3 ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຈຳປາສັກ, ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ.

ໃນວັນທີ 24-27/11/2020 ລົງຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບສອບຖາມ ທີ່ ພະແນກ ວຕ ແຂວງ ຈຳປາສັກ

WhatsApp Image 2020 11 24 at 09.55.13

 

 

 

 

 

ໃນວັນທີ 24-27/11/2020 ລົງຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບສອບຖາມ ທີ່ ພະແນກ ວຕ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

WhatsApp Image 2020 11 24 at 14.22.32WhatsApp Image 2020 11 24 at 14.22.10
ໃນວັນທີ 09-12/12/2020 ລົງຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບສອບຖາມ ທີ່ ພະແນກ ວຕ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

WhatsApp Image 2020 12 09 at 09.30.26

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA