Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາວິທະຍາສາດ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ຜ່ານຈົບລາຍງານຈົບການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ

WhatsApp Image 2020 10 19 at 11.53.44

ໃນວັນທີ 19 ຕຸລາ 2020 ທີ່ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາວິທະຍາສາດ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ຜ່ານຈົບລາຍງານຈົບການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ ກົມວິທະຍາສາດ ,ກວ ອີງຕາມການໄດ້ຮັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວລົງຝຶກງານ ຂອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄະນະ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ລົງຝຶກງານຢູູູຸຸູ່ ກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ຜ່ານຈົບລາຍງານຈົບການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາ ກົມວິທະຍາສາດ ,ກວ  ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມໂດຍ ທ່ານ ກອງໄຊສີ ພົມມະໄຊ ຫົວໜ້າກົມ ວິທະຍາສາດ, ຮອງກົມ, ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ, ຜ່ານການຝຶກງານໃນໄລຍະ 1 ເດືອນ ຜ່ານມາທາງນັກສຶກສາ ໄດ້ລົງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢູ່ 2 ພະແນກ ຄື: ພະແນກສັງລວມ ແລະ ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ລັງສີນິວເຄຼຍ ໄດ້ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນສຳເລັດໃນການຝຶກງານ

WhatsApp Image 2020 10 19 at 09.31.16 5WhatsApp Image 2020 10 19 at 09.31.17WhatsApp Image 2020 10 19 at 11.05.02


ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA