Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ງານວາງສະແດງ ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ ແຂວງວຽງຈັນ

WhatsApp Image 2020 10 09 at 15.54.27

 

 

 

 

 ໃນວັນທີ 08 ຕຸລາ 2020 ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ມີພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດຂື້ນ ທີ່ ແຂວຽງຈັນເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ກອງໄຊສີ ພົມມະໄຊ ຫົວໜ້າກົມວິທະຍາສາດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ວຽກງານ ການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ວິທະຍາສາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ງານວາງສະແດງຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ 

  1. ປື້ມກົດໝາຍ ລັງສີ-ນິວເຄຼຍປື້ມກົດໝາຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, 
  2. ປື້ມແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ ສ ປປ ລາວຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030ປື້ມຜົນສຳເລັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມໄລຍະ 10 ປີ, 
  3. ວຽກງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ
  4. ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັງສີ-ນິວເຄຼຍ
  5. ຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ
  6. ຮ່ວມມືກັບອົງການພະລັງງານປະລຳມະນູສາກົນ IAEA
  7. ແຜນພັບຂອງກົມວິທະຍາສາດ

WhatsApp Image 2020 10 09 at 16.26.05

 WhatsApp Image 2020 10 09 at 15.54.28

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA