Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ກົມວິທະຍາສາດ ,ກວ ໄດ້ຮັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວລົງຝຶກງານ ຂອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄະນະ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ

WhatsApp Image 2020 09 15 at 15.34.19

ກົມວິທະຍາສາດ ,ກວ ໄດ້ຮັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວລົງຝຶກງານ ຂອງນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄະນະ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ລົງຝຶກງານຢູ່ ກົມວິທະຍາສາດ ຄັ້ງ ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2020 ຫາ 14 ຕຸລາ 2020 ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດຕາຕະລາງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລົງຝຶກງານ ຈຳນວນ 07 ຄົນ ພາກວິຊາ ຄະນິດສາດ ຊັບຊ້ອນເຂົ້າບາງພະແນກພາຍໃນກົມ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຝຶກງານຂອງນັກສຶກສາເປັນໄປຕາມລະບົບ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ໃນການສຶກສາສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA