Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບເອກະສານຂອບແຜນການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ຂົງເຂດວຽກງານຄວາມປອດໄພລັງສີນິວ-ເຄຼຍ ກັບ ກົມຮ່ວມມືເຕັກນິກ, ອົງການພະລັງງານປະລຳມະນູນສາກົນ ໃນໄລຍະປີ 2019-2024 (Country Programme Framework, CPF)

WhatsApp Image 2020 07 29 at 11.18.54

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2020 ທີ່ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບເອກະສານຂອບແຜນການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ຂົງເຂດວຽກງານຄວາມປອດໄພລັງສີນິວ-ເຄຼຍ ກັບ ກົມຮ່ວມມືເຕັກນິກ, ອົງການພະລັງງານປະລຳມະນູນສາກົນ ໃນໄລຍະປີ 2019-2024 (Country Programme Framework, CPF) , ກວຕ ຈັດໂດຍ ກົມວິທະຍາສາດ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ທ່ານ ກອງໄຊສີ ພົມມະໄຊ ຫົວໜ້າກົມ ວິທະຍາສາດ, ບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງເຂົ້າຮ່ວມ ຈຸດປະສົງກໍ່ແມ່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືເນື້ອໃນ ເອກະສານ ຂອບແຜນການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ຂົງເຂດວຽກງານຄວາມປອດໄພລັງສີນິວ-ເຄຼຍ ກັບ ກົມຮ່ວມມືເຕັກນິກ-ວິຊາການ 2014-2018 ມາເປັນ 2019-2025 ແລະ ປຶກສາຫາລືຕໍ່ ກົນໄກການປະສານງານໃນຂົງເຂດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີນິວ-ເຄຼຍ

WhatsApp Image 2020 07 29 at 12.56.46

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA