Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ກົມວິທະຍາສາດພົບປະປຶກສາຫາລືກັບຄະນະທີມງານຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ASCC Blueprint 2025

WhatsApp Image 2020 07 17 at 10.14.24

WhatsApp Image 2020 07 17 at 10.14.26
ໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສຄວຕ ໄດ້ຕອ້ນຮັບແຂກ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ ກົມວິທະຍາສາດ ເປັນກຽດ ປະທານກອງປະຊຸມໂດຍທ່ານ ກອງໄຊສີ ພົມມະໄຊ ຫົວໜ້າກົມ ວິທະຍາສາດ, ສາມເສົາຄ້ຳອາຊຽນລົງພົບປະຢ້ຽມຢາມກົມວິທະຍາສາດຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລືວຽກງານຮ່ວມກັນໃນໄລຍະຜ່ານມາພ້ອມທັງລົງຢ້ຽມຢາມກົມວິທະຍາສາດ ຄະນະກົມວິທະຍາສາດພົບປະປຶກສາຫາລືກັບຄະນະທີມງານຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ASCC Blueprint 2025 ກ່ຽວກັບການກະກຽມຮ່າງ ແລະ ບົດຕີລາຄາປະເມີນກາງທັນສະໄໝ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນແມ່ບົດປະຊາຄົມວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມອາຊຽນ ໃນ ສປປລາວ

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA