Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ການລົງຢ້ຽມຢາມ ຄອບຄົວພະນັກງານ ເຈັບເປັນ

WhatsApp Image 2020 07 17 at 08.52.52 1

ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ກວ ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕິດຕາມອາການເຈັບເປັນຂອງ ທ່າ່ນ ນາງ ລຳເງີນ ຈັນທະວົງ ຮອງພະແນກ ສະຖິຕິຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ ມີຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມທັງພະນັກງານ ວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA