Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ຂ່າວສານ ກວ

ກອງປະຊຸມວິຊາການການຄົ້ນຄົ້ວາວິທີການສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄົ້ວາວິທະຍາສາດ

WhatsApp Image 2020 01 09 at 09.34.44

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 9 ມັງກອນ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກົມວິທະຍາສາດ ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາວິທະຍາສາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ຜົນຂອງການຄົ້ນຄົ້ວາວິທີການສົ່ງເສີມ ການຄົ້ນຄົ້ວາວິທະຍາສາດ ປະກອບດ້ວຍຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ທ່ານ ປອ ແກ້ວວິວອນ ອຸດທະຈັກ, ຄະນະທີມງານຄົ້ນຄົ້ວາ, ຄະນະກົມ ແລະ ພະນັກງານພາຍໃນ ກວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຊອກຫາວິທີການສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄົ້ວາວິທະຍາສາດໃຫ້ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຢູ່ສະຖາບັນການຄົ້ນຄົ້ວາຕ່າງໆ ແນະນຳການກຳນົດຫົວຂໍ້, ຮູບແບບການຂຽນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດການຄົ້ນຄົ້ວາວິທະຍາສາດໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຮີບໂຮມເອົາຜົນການຄົ້ນຄົ້ວາ ແລະ ນຳເອົາວິທີການທາງວິທະຍາສາດເຂົ້າປັບຢຸງຮູບແບບການຄົ້ນຄົ້ວາໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກທ້ອງຖິ່ນຕິດຕາມປະມວນຜົນຂອງການຄົ້ນຄົ້ວາຖືກຕາມຂະບວນການວິທະຍາສາດ, ໂດຍມີການລາຍງານແຕ່ລະໄລຍະແຕ່ລະລະບົບ

WhatsApp Image 2020 01 09 at 09.34.35WhatsApp Image 2020 01 09 at 09.34.27

 

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA