Get Adobe Flash player
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ກົມວິທະຍາສາດ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
ກວ ຈັດກິດຈະກຳເນື່ຶງໃນໂອກາດວັນປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ

ພາຍໃນປະເທດ

ໂຄງການ ສ້າງຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຖິງປີ 2020

ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ຄຳຄິດເຫັນທາງວິຊາການ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງເນື້ອໃນເອກະສານຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ມີຄວາມ ສອດຄ່ອງກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນການປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ການພັດທະນາ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ກ່າວໜ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ. ສະນັ້ນ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຶ່ງໄດ້ມີ ໂຄງການ ສ້າງຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນໄລຍະປີ 2013-2020 ແລະ ວິໄສທັດ ເຖີງປີ 2030.

ທ່ານສາມາດດຶ່ງເອົາ (Download) ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ຈາກລິງ (Link) ແລະ ມີຂໍ້ສະເໜີແນະ ທັງໃຫ້ຄຳ ຄິດເຫັນຕໍ່ກັບເນື້ອໃນເອກະສານດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ຢູ່ທາງຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຼນິກ ຫຼື ໂທລະສັບຂ້າງລຸ່ມນີ້:

            ອີເມວ:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ໂທ: (+856-21) 213470 ຕໍ່ 135 ຫຼື 129, ແຟັກ: (+856-21) 213472

 

Draft S&T Strategy for Lao PDR 22.3.2013

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ

Intouch+ Guidelines

Meeting Form IAEA

Training Course Form IAEA

Lao PDR's CPF 2014-18

RSA MOST Lao PDR-IAEA