Get Adobe Flash player
Welcome to Department of Science Website
ກົມວິທະຍາສາດປູກຕົ້ນໃມ້ ເນື່ອງໃນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ
ງານສັບປະດາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ
ກອງປະຊຸມລະດົມຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງລະບຽບນິຕິກຳ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພລັງສີ-ນິວເຄຼຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2017
ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະກັບຫ້ອງການ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

Website visitor

13487
Today6
Yesterday19
This week91
This mounth284
all visitor13487